Správy RTVS

🍃OCHRANA HLUCHÁŇA

📉 Populácia hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na Slovensku za posledné štyri desaťročia poklesla o viac než 70 %. Podľa posledných údajov, za roky 2013 – 2018 bola veľkosť populácie odhadovaná na 646-866 jedincov. Z toho odhadujeme približne 250 – 400 tokajúcich samcov. ❗📕Na Slovensku je podľa aktuálneho Červeného zoznamu vtákov hlucháň zaradený medzi ohrozené druhy v kategórii silne ohrozených taxónov.

🌲 Je to veľmi smutná správa nielen pre ochranárov, ale celkovo pre prírodu na Slovensku. Hlucháň hôrny totiž predstavuje tzv. „dáždnikový druh“ horských lesov. 🌂Tým, že ochraňujeme hlucháňa vytvárame tzv. „ochranný dáždnik” nad ďalšími vzácnymi a ohrozenými druhmi. Stav a vývoj jeho populácie je tak indikátorom stavu našich ekosystémov.

🪵🌲 Medzi najčastejšie príčiny znižovania početnosti hlucháňa na Slovensku patrí najmä fragmentácia a degradácia vhodných biotopov. Je to spôsobené najmä masívnym odlesňovaním, stratou prirodzeného lesa, ako aj homogénnou štruktúrou lesných porastov. Ďalším problémom je geografická izolácia populácií, inbreeding a tiež napríklad predačný tlak alebo aj ilegálny odstrel.

🍃 Pre zastavenie poklesu populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku je dôležité ochrániť prirodzený hluchání les a zároveň správnym aktívnym manažmentom vytvárať nové vhodné lokality pre jeho život.

ŠOP SR realizuje Projekt na ochranu hlucháňa, ktorého jedna z aktivít je aj genetický výskum. Výskum prebieha v spolupráci s Technická univerzita vo Zvolene. Viac informácií v reportáži RTVS 👇

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/355618#2457

#hlucháň #ochranaprírody #šopsr #tuzvo


Neskoro večer, Pumpa, Trochu inak s Adelou či Priznanie. Pozrite si tvorbu RTVS z archívu online kedykoľvek chcete. Autor správy a foto Štátna ochrana prírody SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *