Photos from Štátna ochrana prírody SR’s post

ℹ AKCEPTÁCII A POCHOPENIU VÝZNAMU VEĽKÝCH ŠELIEM VO VOĽNEJ PRÍRODE POMÁHA CIELENÁ OSVETA

🐾 Alternatívny vlčí a medvedí park v Čiernom lese v Nemecku funguje ako záchranná stanica pre zranené a týrané medvede, vlky a rysy žijúce v zajatí z celej Európy. Okrem záchrany veľkých šeliem držaných v zajatí sa však park venuje najmä vzdelávaniu verejnosti a cielenej osvete. Slovensko navštívil riaditeľ centra Bernd Nonnenmacher.

👉 Nadácia Stiftung für bären prevádzkuje v Nemecku dve súkromné záchranné stanice určené pre veľké šelmy. Jedna stanica sa nachádza neďaleko mesta Worbis, druhá je umiestnená hlboko v Národnom parku Čierny les. Prioritným cieľom je zachrániť medvede, vlky a rysy z nelegálneho chovu či nevyhovujúcej držby. Nadácia tak zachránila množstvo jedincov, ktorí žili vo veľmi ťažkých podmienkach v cirkusoch či súkromných nelegálnych chovoch v celej Európe.

🍃 Snaha o záchranu medveďov v záchranných staniciach v Nemecku je špecifická aj z dôvodu, že medveď sa vo voľnej prírode v tejto krajine nevyskytuje. Nadácia sa preto prostredníctvom svojej činnosti intenzívne venuje osvete. „Okrem záchrany veľkých šeliem sa venujeme edukácii verejnosti. Pravidelne organizujeme množstvo prednášok, konferencií a besied pre rôzne cieľové skupiny. Vysvetľujeme návštevníkom prirodzené správanie medveďov a vlkov v prírode a tiež význam veľkých šeliem pre celý ekosystém. Je veľmi dôležité pochopiť súvislosti a sme presvedčení, že práve cielená osveta pomáha zvyšovať akceptáciu veľkých šeliem verejnosťou,“ zdôrazňuje Bernd Nonnenmacher.

Návštevu riaditeľa nemeckej záchrannej stanice na Slovensku organizovala Štátna ochrana prírody. Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Nielen v Nemecku, ale aj my na Slovensku si uvedomujeme, že vzdelávanie a komunikácia s verejnosťou je jednou zo základných podmienok pre vyššiu akceptáciu veľkých šeliem na našom území. Aj z tohto dôvodu Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR pravidelne organizuje školenia samospráv, besedy v regiónoch a jeho členovia pravidelne informujú obhospodarovateľov o možnostiach prevencie. Aj napriek odlišnej situácii v Nemecku, kde sa medvede vo voľnej prírode nevyskytujú, je pre nás existencia a práca takéhoto edukačného centra o veľkých šelmách veľkou inšpiráciou.“

ℹ️ Viac informácií o medveďom centre v čiernom lese nájdete 👉Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald

#medveďhnedý #sopsr #spolupráca

Autor správy a foto Štátna ochrana prírody SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *