Photos from Štátna ochrana prírody SR’s post

ℹ️ CELOŠTÁTNA VEDECKÁ KONFERENCIA – VÝSKUM A OCHRANA CICAVCOV NA SLOVENSKU

✅ Dnes začala v Banskej Bystrici celoštátna vedecká konferencia zameraná na výskum a ochranu cicavcov. Konferenciu spolu s prof. Petrom Urbanom otvoril generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

🤝 Už 15. ročník konferencie organizuje Katedra biológie a ekológie Fakulta prírodných vied UMB – oficiálna stránka v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri Slovenská akadémia vied.

✅ V rámci dnešného programu účastníkov určite zaujala sekcia veľkých šeliem s témami ako napr. Hybernačné brlohy medveďa hnedého v NP Malá Fatra, Spolužitie človek- medveď či Medzinárodný manažment rysa ostrovida. Odborne zaujímavá bola tiež sekcia venovaná problematike mačky divej a netopierov. Záverom dňa účastníkov konferencie čakajú ešte prednášky o populácii bobra európskeho, výskume svišťa vrchovského tatranského či o ochrane sysľa pasienkového.

👉 Konferencia pokračuje aj v priebehu zajtrajšieho dňa. Podrobný program nájdete na https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/vyskum-a-ochrana-cicavcov-na-slovensku-2022/program-konferencie.html

Autor správy a foto Štátna ochrana prírody SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *