Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

👏 Slovenský projekt Včelí kRaj získal špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy 2020/2021 🐝

📣 Projekt bol ocenený za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom. Cieľom projektu je budovanie udržateľnej krajiny 🌷 formou ochrany opeľovačov a zabezpečením opeľovacej činnosti včelami a prispieva k zachovávaniu včelárstva najmä v regiónoch Malohontu a Gemera.

ℹ Občianske združenie vybudovalo vzdelávacie centrum a prevádzkuje dve jedinečné vzdelávacie včelnice určené širokej laickej i odbornej verejnosti, ktoré predstavujú nový, vzorový a replikovateľný model otvorenej včelnice počas celého roka, kde sa konajú zážitkové programy pre všetky typy škôl, od materských škôl až po univerzity.

Občianske združenie organizuje kurzy včelárstva pre začiatočníkov a bezplatné ročné včelárske kurzy pre dlhodobo nezamestnaných s poskytnutím materiálnej pomoci, realizuje projekt Férový med, venuje sa sociálnemu podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárskeho vybavenia. Do svojej činnosti zapája aj marginalizované skupiny a ľudí s mentálnym a fyzickým hendikepom.

ℹ Projekt Včelí kRAJ 🐝 vyhral v roku 2020 Cenu za krajinu ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP. Jej víťaz postupuje na európsku úroveň s názvom Cena Rady Európy za krajinu. Pravé na európskej úrovni získal projekt Včelí kRAJ špeciále uznanie.

ℹ Cena za krajinu je čestným vyznamenaním, ktorého cieľom je oceniť koncepcie alebo opatrenia implementované miestnymi orgánmi, ich zoskupeniami, alebo pozoruhodné projekty mimovládnych organizácií v oblasti trvalo udržateľnej ochrany, manažmentu a plánovania krajiny. Ďalší, v poradí už siedmy ročník národnej ceny bude vyhlásený v marci 2022. 👏👍

#mžpsr #SAŽP #Včela #ochranaprirody #radaeurópy #úspech
#cena

Autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *