Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

Prečo je dôležitá reforma stavebného odpadu a čo prinesie? 🔄🔨

♻️ Reforma stavebného odpadu sa týka veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcie ciest, chodníkov a podobne. Reforma stavebného odpadu nezasahuje do drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad.

✅ Pre bežného človeka, ktorý žije v rodinnom dome a rekonštruuje si napríklad kúpeľňu, kuchyňu, alebo vymieňa parkety prípadne podlahy, sa reforma stavebného odpadu nedotkne. Pri takejto rekonštrukcii ide o drobný stavebný odpad, za ktorý občan buď zaplatí za konkrétne množstvo vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo je tento poplatok súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad. Každá samospráva to môže mať inak, podrobnosti si upravuje každá obec vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení (VZN).

ℹ Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami Európy v oblasti miery recyklácie stavebného odpadu. Len 54 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa ďalej zužitkuje, zvyšok končí na skládkach. Podstatnú časť skládkovaného odpadu tvoria materiály, ktoré môžu byť opätovne využité, čím sa podporí obehové hospodárstvo a zníži skládkovanie. Práve pre stavebný odpad a odpad z demolácií, čiže pre materiály ako drevo, tehla či betón, je charakteristický vysoký potenciál opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín.

👉 Vláda SR schválila novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá zavádza tzv. selektívnu demoláciu – vrátane systému kontroly pred a po demolácii. Na základe tejto zmeny sa bude vyžadovať, aby sa recyklovalo najmenej 7️⃣0️⃣ % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Týmito opatreniami sa umožní rozvoj trhu spracovateľov odpadu, ale aj výrobkov, vyrábaných z pôvodne odpadových materiálov. Stavebníci ušetria veľké financie za skládky odpadov.

👉 Ak novelu zákona o odpadoch schváli parlament, nadobudne účinnosť koncom 1. polroku 2022.

Plán obnovy a odolnosti SR

#mžpsr #odpad #recyklácia #stavebnýodpad

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook V prípade, že ste našli chybu prosím informujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *