Photos from Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR’s post

PRETLAK ZAHRANIČNÝCH POTRAVÍN V OBCHODOCH JE RIEŠITEĽNÝ. ✅ MINISTER VLČAN PREDSTAVIL OPATRENIA NA OŽIVENIE SLOVENSKÉHO AGROPOTRAVINÁRSTVA 💚

40-percentný podiel slovenských potravín na pultoch jednoznačne vypovedá o tom, že domáca produkcia 🇸🇰 je oproti dovezenej zahraničnej stále v menšine. Veľká časť zahraničných potravín je pritom nahraditeľná výrobkami, ktoré si vieme vyprodukovať na Slovensku. ☝️

Minister Vlčan dnes na konferencii New Retail Summit 2022 za účasti obchodných reťazcov predstavil opatrenia, ktorými chceme dostať slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo opäť do výkonu. 💪

Jedným z kľúčových cieľov je ✅ podporiť investície do rozšírenia spracovateľských kapacít, do obnovy zastaraných častí prevádzok a aj nových liniek. Prioritne nám ide najmä o oživenie sektoru:
🐄🥛 mlieka a mliečnych výrobkov,
🐑🐐 ovčieho a kozieho mäsa,
🐖 bravčového mäsa,
🍠 zemiakov,
🍇 vinohradníctva,
🍎🧄 ovocia a zeleniny,

v ktorých máme veľké rezervy. Už tento rok je na tento účel vyčlenený balík 314 miliónov eur.

Z podpory EÚ navýšenej o prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytneme 15,7 mil. EUR na pomoc sektorom, ktoré zápasia s výrazným zdražením cien surovín a energií. 🤝 Pôjde najmä o živočíšnu výrobu a potravinárstvo.

Stojí pred nami aj dlhodobo neriešený problém potravinových púští – malých obcí na Slovensku, ktoré sa ocitli bez obchodov s potravinami. 🆘 Máme načrtnutých viacero riešení, ako pomôcť ľuďom odkázaným na cestovanie za nákupom potravín.

Na to, aby sme dosiahli medzinárodne akceptovaný podiel predaja slovenských potravín vo výške najmenej 👉 55 až 60 %, bude potrebné posilniť konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov a potravinárov. Skrytý potenciál vidíme napríklad v regionálnych produktoch.

#newretailsummit #potravinovasebestacnost

Autor správy a foto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *