Photos from Metropolitný inštitút Bratislavy’s post

Odborníčky a odborníci MIB vypracovali návrh Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy, ktorá určuje pravidlá, ako sa má rozľahlé územie premeniť na modernú mestskú štvrť.

👍 Spracovaním štúdie MIB predstavuje prototyp citlivého vytvárania mestských štvrtí, kde mesto stanovuje podmienky novej výstavby zladením verejného záujmu s legitímnymi záujmami vlastníkov pozemkov. Podľa návrhu riešené územie s rozlohou 136 hektára sa má rozvíjať na princípe 15-minútového mesta, s kompaktnou zástavbou, kvalitnými verejnými priestormi, zeleňou, dostupnou občianskou vybavenosťou a verejnou dopravou.

Čo Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy prináša?

📍 V štúdii odborníci a odborníčky MIB kladú dôraz na verejné priestory – ulice, námestia a parky. Až potom sa venovali jednotlivým stavebným objektom. Kľúčovým bude nový mestský bulvár, ktorého súčasťou budú námestia tvoriace identitu novej mestskej štvrte.

🏙 Nová výstavba má byť radená do mestských blokov, čo podporí vytvorenie jasnej uličnej siete. Vďaka tomu sa rozľahlé územie brownfieldov premení na prívetivú kompaktnú štvrť, v ktorej sa ľudia budú cítiť vítaní.

👨‍⚕️ Aby sa obyvateľom a obyvateľkám v novej štvrti dobre žilo, štúdia počíta s vybudovaním potrebnej verejnoprospešnej infraštruktúry, ktorá bude zodpovedať veľkosti, polohe a významu územia. V území tak vzniknú materské a základné školy, zariadenia zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu. Obchody a služby sa majú koncentrovať najmä v parteroch budov v okolí nového bulváru.

🚲 Jedným z hlavných cieľov štúdie je vytvoriť štvrť, ktorá podporí udržateľnú mestskú mobilitu. Hlavnou formou dopravy v novej štvrti sa má stať električka, ktorej trať povedie hlavným bulvárom. Rovnako dôležitá je aj bezpečná a rozvinutá cyklistická sieť, súčasťou novej štvrte budú tiež kvalitné pešie prepojenia.

🌳 Pre dosiahnutie vyššej odolnosti štvrte voči prejavom klimatickej zmeny štúdia prináša koncepčný prístup pri tvorbe zelene. Základom zeleno-modrej infraštruktúry je dostatok zelených plôch, ktoré efektívne vsakujú zrážkovú vodu, a stromy, ktoré poskytujú tieň počas horúcich letných dní. Zeleň má v novej štvrti zaberať rozlohu 11,5 hektára.

👉👉 Prerokovanie návrhu MUŠ zóny Mlynské nivy sa začína 2. októbra a skončí 31. októbra. Verejnosť sa môže so štúdiou oboznámiť v dňoch 10. až 12. októbra v Zichyho paláci, kde bude predstavený fyzický model urbanistického návrhu, výkresy a videoprezentácia návrhu. V týchto dňoch budú na konzultácie k dispozícii aj zástupcovia MIB. Pripomienky k štúdii možno posielať oficiálnou cestou do 31. októbra.

Prečítajte si viac: https://bit.ly/MUS_MlynskeNivy_zverejnenie

Návrh Mestskej urbanistickej štúdie si môžete pozrieť tu: https://bit.ly/MUSMlynskeNivy_studia


Autor správy, foto a správu publikoval Metropolitný inštitút Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *