Photos from Metropolitný inštitút Bratislavy’s post

Na stretnutí s obyvateľmi sme s architektmi odprezentovali zlepšenia, ktoré čakajú východnú časť Dulovho námestia. 👋

Obnovu námestia zastrešuje štvorica vysúťažených architektov – studeny architekti , ateliér AK Ľubomír Závodný, Peter Stec Studio a TERRA FLORIDA. Spolu vytvorili architektonickú štúdiu, v ktorej navrhujú priestor zjednotiť, sprehľadniť a debariérizovať.

Čo architekti ešte navrhujú:
🌳 Pribudne 19 nových stromov. Na voľnej ploche tak vznikne príjemný pobytový priestor s lavičkami a vzrastlou zeleňou, ktorá poskytne ľuďom tieň. Kruhové záhony v priemere 3,6 metra budú zároveň koreňovým priestorom stromov. Parkovacie plochy budú riešené formou lineárnej zatrávňovacej dlažby.

🚗 Návrh zjednocuje námestie presunom parkovacích miest bližšie k Trenčianskej ulici. Uvoľnená plocha pribudne chodcom a návštevníkom námestia. Počet parkovacích miest sa pritom navýši zo súčasných 29 na 31 miest.

🚲 Zmení sa aj vedenie cyklotrasy a jej napojenie na Trenčiansku ulicu. Pribudnú tiež cyklostojany.

👍 Celkovo dôjde k upokojeniu priestoru a celkovej debarierizácii, a to zjednosmernením dopravy cez námestie, prepojením podlubia okolitých budov a rozšírením plôch pre chodcov.

Vytvoreniu architektonickej štúdie predchádzal participatívny proces, v ktorom sme sa pýtali obyvateľov, ako tento priestor využívajú, a čo sú ich potreby. Štúdiu na základe týchto vstupov sme prišli obyvateľom odprezentovať naživo, aby sa priamo od našich odborníkov a architektov dozvedeli, čo navrhujeme, aby bol priestor v ich susedstve bezpečnejší, funkčný a odolnejší voči klimatickým extrémom.

O projekte si môžete prečítať tu: https://bit.ly/DulovoNamestie_studia


Autor správy, foto a správu publikoval Metropolitný inštitút Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *