Jednání na půdě OSN přinesly zklamání, ale oceány stále mají naději – Greenpeace Česká republika

Děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do kampaně za vytvoření největší sítě oceánských rezervací na světě! 💙 Nedopadlo to bohužel tak, jak bychom si přáli. Co se tedy přesně stalo?

💧 SPOLEČNĚ JSME TLAČILI NA POLITIKY: V ČR naši výzvu podepsalo více než 100 000 lidí, celosvětově pak přes 5 milionů. Další desítky milionů lidí se zapojovaly na sociálních médiích. Vytvořili jsme opravdu globální hnutí.

💧 JEDNÁNÍ V NEW YORKU: V sídle OSN proběhlo páté zasedání mezivládní konference o globální oceánské dohodě, tedy právně závazném nástroji pro aktivity na volných mořích.

💧 O CO JDE: Úmluva řeší celou řadu oblastí, posuzování vlivu lidské činnosti na mořské a oceánské ekosystémy, využívání a právní status mořských genetických zdrojů, monitoring a sdílení dat, globální a regionální nástroje pro správu moří, financování těchto nástrojů a vytváření kapacit pro jejich fungování.

Největší pozornost a zároveň naděje v souvislosti s ochranou oceánů se upíná k vytvoření sítě mořských rezervací, které by do roku 2030 měly pokrýt 30 % plochy volných moří. Zatím je přitom chráněno zhruba 1 %.

💧 JAK JEDNÁNÍ PROBÍHALO: Ze začátku dost pomalu. Jedna z nejcitlivějších otázek v textu se týkala rozdělení možných zisků z rozvoje genetických zdrojů v mezinárodních vodách, kde například farmaceutické, chemické a kosmetické společnosti doufají, že najdou zázračné léky, produkty nebo léčiva.

💧 A SPOLEČNĚ JSME OPĚT NALÉHALI: Neshoda nad otázkou případných mořských zdrojů v budoucnosti a velmi pomalý progres v prvním týdnu jednání nás přiměly udělat sérií akcí, abychom jednání urychlili. Promítali jsme na Empire State Building a Brooklynský most, kontaktovali většinu delegací a ministrů v klíčových zemích a rozproudili veřejnou debatu. Pomohlo to.

💧 DRUHÝ TÝDEN JEDNÁNÍ: Druhý týden jednání přinesl i díky naším akcím zcela jinou dynamiku. Mnozí delegáti Greenpeace poděkovali za to, že jsme do diskusí vnesli potřebnou urgentnost a až do posledních hodin jednání to vypadalo, že bychom mohli zajistit smlouvu, kterou naše oceány tak zoufale potřebují. Bohužel se tak nestalo. Zatím. Kromě mořských zdrojů, kde úspěch narážel na neochotu kompromisů tzv. High Ambition koalice (EU včetně ČR, USA, Kanada), tedy paradoxně států, které v otázce vytvoření mořských rezervací patří k těm nejlepším, bylo tématem sporu i samotné vytvoření mořských rezervací.

💧 CO BUDE DÁL: I přes všechny zmíněné těžkosti, neshody a zklamání je třeba říci, že jednání v mnoha ohledech, především v druhém týdnu přinesla značný posun a pokud se obnoví co nejdříve, je stále šance, že do roku 2030 bude 30 % světových oceánů chráněno. My proto uděláme maximum, společně s více než 5 miliony lidí po celém světě a 100 tisíci Čechů a Češek, kteří podpořili naše úsilí podpisem celosvětové petice.

Jednání bylo přerušeno a je teď na valném shromáždění OSN stanovit datum pokračování.

💙 A MY POKRAČUJEME DÁL: Umožnit vytvoření chráněných mořských oblastí, které do roku 2030 pokrývat 30 % oceánů na Zemi, je přitom klíčovým pilířem celé smlouvy a podmínkou, abychom nejen byli schopni jako lidstvo chránit mořskou biodiverzitu, ale i účinně zpomalovali i dopady klimatu.

Prosíme, pokud nám chcete v kampani pomoci, zvažte svůj dar na ➡️ https://www.zachranmeoceany.cz/daruj ⬅️. Pro zachování nezávislosti nepřijímáme žádné dary od firem a vlád a závisíme plně na individuálních darech.

DĚKUJEME VÁM VŠEM, OCEÁNSKÝM HRDINŮM A HRDINKÁM! Nevzdáváme to! 🙂

✅ ŠIŘTE DÁL.


Koncem srpna skončilo v sídle Organizace spojených národů v New Yorku páté zasedání mezivládní konference o globální oceánské dohodě, tedy právně závazném nástroji pro aktivity na volných mořích. Úmluva má… Autor správy a foto Greenpeace Česká republika on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *