DÔLEŽITÝ KROK PRI REALIZÁCII PROJEKTU NOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI

DÔLEŽITÝ KROK PRI REALIZÁCII PROJEKTU NOVEJ NEMOCNICE V BANSKEJ BYSTRICI


VYHLÁSILI SME VEREJENÉ OBSTARÁVANIE NA ZHOTOVITEĽA STAVBY NOVEJ NEMOCNICE♨️💯

🔝Po nesmiernom nasadení vedenia a Koordinačnej jednotky Nová nemocnica, ústretovej spolupráci s Mestom Banská Bystrica a ďalšími subjektmi sa nám podarilo zabezpečiť všetky kroky vedúce k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby novej nemocnice.

🔝V termíne do konca septembra sme získali súhlasné stanoviská dotknutých organizácií, spracovali a pripravili finálne súťažné podklady pre VO na zhotoviteľa stavby a vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

▶Národná implementačná a koordinačná autorita, ktorá dohliada na prípravu a realizáciu projektov z Plánu obnovy nám v semafore🚦 označila splnené kroky na zeleno🟢.

Chceme sa poďakovať všetkým kolegom a externým subjektom, ktorí participovali na doterajších fázach projektu, za ich snahu, nasadenie, spoluprácu a maximálny výkon pri plnení „horúcich“ termínov🙏

Držme si palce✊✊, aby aj ďalšie kroky smerovali k naplneniu nášho cieľa.

▶️Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 334 z 12. júna 2023 bol projekt výstavby nemocnice v Banskej Bystrici zaradený medzi projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zverejnenie zákazky👇
Úradný vestník EU – oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:
⏩https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594423-2023:TEXT:SK:HTML

ÚVO – profil FNsP FDR:
⏩https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/483391

Zákazka v systéme JOSEPHINE – zverejnené súťažné podklady
⏩https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47544/summary Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook V prípade, že ste našli chybu prosím informujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *