Správy RTVS

🍃OCHRANA HLUCHÁŇA 📉 Populácia hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na Slovensku za posledné štyri desaťročia poklesla o viac než 70 %. Podľa posledných údajov, za roky...