Timeline photos

Pohľad zamestnávateľa na vzdelávanie priblíži Kristína Lang, ktorá spoluvedie rodinnú zlievarenskú spoločnosť MEDEKO. Venuje sa tiež filantropii a podporuje základné školy pri rozvoji kritického myslenia...