Bratislavská župa chce stavať obchvat Svätého Jura cez unikátnu rezerváciu Šúr

⚠️Absurdné⚠️
Rýchlostnú cestu „Malokarpatský obchvat“ chcú postaviť cez vysoko chránenú a medzinárodne významnú prírodnú rezerváciu Šúr. A to napriek tomu, že to nedovoľuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodný Ramsarský dohovor o ochrane mokradí, ktorý Slovensko podpísalo.

Šúr je okrem toho jedna z posledných mokradí tohto typu v celej strednej Európe, ktorá má zároveň aj najvyšší stupeň ochrany. Opäť raz nás zaráža, že si na Slovensku ideme dobrovoľne zničiť tak unikátnu rezerváciu len kvôli výstavbe. 🤦‍♀️

Mokrade sú pritom dôležitým prvkom zabezpečujúcim potrebnú vlahu a kvalitu vody. V čase klimatickej krízy a pribúdajúcich období sucha je ich zachovanie extrémne dôležité. Okrem toho je Šúr aj významným strediskom biodiverzity. Žijú tu jelene, ktoré sem migrujú z Malých Karpát, po desaťročiach sa sem vrátil žeriav popolavý a po sto rokoch napríklad aj bobor. 🦫

Vyjadrite aj vy svoj nesúhlas so zničením prírodnej rezervácie Šúr 😡v komentári.

Viac info v článku:
https://dennikn.sk/3217326/bratislavska-zupa-chce-stavat-obchvat-svateho-jura-cez-unikatnu-rezervaciu-sur/?ref=tit


Malokarpatský obchvat by mal odkloniť tranzitnú dopravu z intravilánov miest Svätý Jur, Pezinok, Modra a obcí Vinosady, Dubová a Viničné. Pri Svätom Jure je trasa navrhnutá cez rezerváciu Šúr s najvyšším stupňom ochrany a medzinárodne významnú mokraď. Autor správy a foto Greenpeace Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *