Austrália prišla o viac druhov cicavcov než akýkoľvek iný kontinent a v tejto oblasti má najvyššiu mieru poklesu spomedzi člensk…

Austrália prišla o viac druhov cicavcov než akýkoľvek iný kontinent a v tejto oblasti má najvyššiu mieru poklesu spomedzi členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V júlovej správe o stave životného prostredia sa tiež uvádza, že počet druhov, ktoré sú označené za ohrozené, stúpol v porovnaní so správou z roku 2016 o osem percent.
Vláda správu zverejňuje každých päť rokov.

Austrália je rozlohou šiesta najväčšia krajina na svete a na jej území žijú také jedinečné zvieratá, ako napríklad koaly a vtákopysky. Ich populácia však klesá v dôsledku extrémnych poveternostných udalostí a ľudského zasahovania do ich biotopov.

Vo februári Austrália zaradila koaly, ktoré žijú na jej východnom pobreží, medzi ohrozené druhy. Štúdia z roku 2021 totiž zistila, že počet týchto vačkovcov na kontinente klesol za tri roky zhruba o 30 percent.

Tešíme sa z tohto rozhodnutia. ☘️

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/australia-vycleni-najmenej-30-percent-uzemia-na-ochranu-ohrozenych-druhov

#mladizaklimu #mladi #zaklimu #australia #ohrozenedruhy

Autor správy a foto Mladí za klímu on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *