👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 💦Zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov/Kvalita pitnej vody 💧počet o…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
💦Zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov/Kvalita pitnej vody
💧počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2021 dosiahol 4 912 940, čo predstavovalo 90,15 % z celkového počtu obyvateľov SR
💧špecifická spotreba vody v domácnostiach v období rokov 2005 – 2021 klesla o 22,3 % a v roku 2021 bola na úrovni 80,73 l.obyv-1.deň-1
💧kvalita pitnej vody v SR dlhodobo vykazuje vysokú úroveň, pričom podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich limitným hodnotám v roku 2021 dosiahol hodnotu 99,74 % a bol na úrovni predchádzajúceho roku

💦Oblasť ochrany vôd je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja
Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
💦Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/11568?p=11401

Autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *