🍇História Bratislavy je nezvyčajne úzko spätá s osudmi jej viníc. Ako hnací motor lokálnej ekonomiky, vinohradníctvo po stároč…

🍇História Bratislavy je nezvyčajne úzko spätá s osudmi jej viníc.

Ako hnací motor lokálnej ekonomiky, vinohradníctvo po stáročia do veľkej miery nie len definovalo identitu obcí, ktoré sú dnes súčasťou mesta, ale zároveň aj formovalo samotnú hmotnú podobu mesta – od upravených svahov Malých Karpát až po architektúru niektorých mestských častí.

❗Napriek tomu sa dnes vinohradníctvo vytráca z mentálnych máp svojich obyvateľov a obyvateliek a kvôli stavebným aktivitám a pustnutiu vinohradov aj z fyzickej mestskej krajiny. Bratislava takto prichádza o nevídaný kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál svojich karpatských svahov. Z príkladov iných miest v centrálnej Európe pritom vieme, že kvalitný rozvoj vinárskych lokalít je z pravidla úspešnou iniciatívou.

💧🌱Rozvíjanie vinárskych lokalít je kľúčový nie len pre zvýšenie kvality života v meste, ale aj pre rozvoj okrajových častí Bratislavy, ktoré majú potenciál byť v tomto smere výkonnými oblasťami. Ich poloha dáva mestu aj unikátnu výhodu k rozvoju zelenej a modrej infraštruktúry, ktorou disponuje máloktoré mesto v Európe.

Preto spolu s Bratislava – hlavné mesto SR otvárame otázku riešenia vinohradníckych lokalít hneď s niekoľkými prístupmi:

🟩 prenájom mestských viníc – kde bol vyhlásený transparentný výber nových nájomcov mestských viníc z radov poctivých miestnych vinohradníkov ​a vinohradníčok či lokálnych komunít a iniciatív.

🟩 revitalizácia – vytvorenie atraktívnych prírodno-rekreačných priestorov

🟩 príprava urbanistickej štúdie, ktorá bude slúžiť ako podklad k zmene územného plánu a ochrane tohto dedičstva.

Autor správy, foto a správu publikoval Metropolitný inštitút Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *