🇸🇰 Ako vlastne získavajú naše PORFIX tvárnice svoj charakteristický tvar?

🇸🇰 Ako vlastne získavajú naše PORFIX tvárnice svoj charakteristický tvar?

Po odliatí výslednej zmesi, ktorá je základom pre naše kvalitné tvárnice, sa pomocou automatického žeriavu premiestnia na zrecie pole. Tu naše tvárnice strávia približne štyri hodiny, počas ktorých prebieha proces zrenia. Hmota postupne narastá a tuhne, avšak ešte nedosiahne plnú tvrdosť, ktorá by znemožnila ďalšiu manipuláciu.

Potom prichádza na rad krájanie. Počas tejto fázy sú naše tvárnice precízne krájané oceľovými strunami, ktoré sú napnuté na pozdĺžnom a priečnom ráme. Tým získavajú svoju konečnú podobu a pripravujú sa na cestu do autoklávovacej formy.

A viete, čo je to autoklávová forma?

🇨🇿 Jak vlastně získávají naše PORFIX tvárnice svůj charakteristický tvar?

Po odlití výsledné směsi, která je základem pro naše kvalitní tvárnice, se pomocí automatického jeřábu přemístí na zrací pole. Tady naše tvárnice stráví přibližně čtyři hodiny, během nichž probíhá proces zrání. Hmota postupně narůstá a tuhne, avšak ještě nedosáhne plné tvrdosti, která by znemožnila další manipulaci.

Poté přichází na řadu krájení. Během této fáze jsou naše tvárnice precizně krájeny ocelovými strunami, které jsou napnuté na podélném a příčném rámu. Tím získávají svou konečnou podobu a připravují se na cestu do autoklávovací formy.

A víte co je to autoklávovací forma?

Autor správy, foto a správu publikoval PORFIX on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *