🇸🇰🇺🇦🇬🇧 Vytvárame medzinárodné aktívne doobedia pre deti v priestoroch našich CVČ. Deti sa tu môžu nielen zahrať, niečo sa naučiť…

🇸🇰🇺🇦🇬🇧 Vytvárame medzinárodné aktívne doobedia pre deti v priestoroch našich CVČ. Deti sa tu môžu nielen zahrať, niečo sa naučiť, ale aj získať kamarátstva a zážitky. To všetko v bezpečnom a inkluzívnom prostredí so zabezpečeným pedagogickým dozorom, ako aj s prístupom k psychosociálnej podpore tým deťom, ktoré ju potrebujú. Detské skupiny sú pre všetky deti od 3 do 7 rokov, v prípade, že nenavštevujú žiadne predškolské zariadenie

Kedy a kde sa uskutočňujú?
V Centrách voľného času (CVČ) v Bratislave (Batkova 2, Kulíškova 6, Hlinícka 3, Štefánikova 35, a Gessayova 6) každý pracovný deň v čase od 8:00 do 12:00. Deti majú aktivity so slovensky, ukrajinsky a anglicky hovoriacimi animátorkami a lektorkami, ktoré zahŕňajú okrem bežného hrania sa aj výtvarné a tvorivé aktivity, športové aktivity, prechádzky, keramiku, tanec, či arteterapiu.

Získať viac informácii a prihlásiť sa dá cez e-mail koordinator.ukr.skupin@gmail.com

🇺🇦 Ми створюємо інтернаціональні ігрові групи та активні обіди для дітей у приміщенні CVČ, які дозволяють дітям познайомитися один з одним, надають простір для ігор у безпечному та інклюзивному середовищі під педагогічним наглядом, а також полегшують доступ до психосоціальної підтримки для тих дітей, які її потребують. Ігрові групи призначені для всіх дітей віком від 3 до 7 років, якщо вони не відвідують жодного дошкільного закладу Коли і де вони проводяться? У Центрах дозвілля (CVČ) у Братиславі (Batkova 2, Kulíškova 6, Hlinícka 3, Štefánikova 35 та Gessayova 6) кожного робочого дня з 8:00 до 12:00. Діти займаються зі словацько-, україно- та англомовними аніматорами та вихователями, які, окрім звичайних ігрових, мистецьких та творчих занять, займаються спортом, гуляють, займаються керамікою, танцями або арт-терапією.

Для отримання додаткової інформації та запису пишіть на електронну адресу: koordinator.ukr.skupin@gmail.com

🇬🇧 We create international playgroups and active lunchtimes for children in the premises of the CVČ, which allow children to get to know each other, provide space for play in a safe and inclusive environment with pedagogical supervision, as well as facilitate access to psychosocial support for those children who need it. Playgroups are for all children aged 3 to 7 years, if they do not attend any pre-school When and where do they take place? At the Leisure Time Centres (CVČ) in Bratislava (Batkova 2, Kulíškova 6, Hlinícka 3, Štefánikova 35, and Gessayova 6) every working day from 8:00 to 12:00. The children have activities with Slovak, Ukrainian and English speaking animators and tutors, which include, besides the usual play, art and creative activities, sports activities, walks, ceramics, dance, or art therapy.

For more information and to sign up, email: koordinator.ukr.skupin@gmail.com

Ďakujeme Unicef Slovensko za spoluprácu pri tomto projekte.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *