⚫ Opustila nás Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Dňa 9. augusta 2022 zomrela naša…

⚫ Opustila nás Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Dňa 9. augusta 2022 zomrela naša dlhoročná kolegyňa Gabriela Fischerová. Celý svoj život zasvätila životnému prostrediu, venovala sa najmä témam ochrany ovzdušia a zmene klímy.

Na Ministerstve životného prostredia SR pracovala 25 rokov. Úspešne zvládla kľúčové úlohy počas dvoch predsedníctiev v Rade Európskej únie – prvého českého a slovenského. V rámci slovenského predsedníctva sa zaslúžila o ratifikáciu Parížskej dohody za EÚ a Slovensko. Aktívna bola aj na medzinárodnej úrovni, kde zastávala viaceré významné pozície v orgánoch Dohovoru OSN pre zmenu klímy, ako aj Parížskej dohody – vrátane hlavného riadiaceho orgánu klimatických konferencií OSN. Na klimatických konferenciách OSN COP26 viedla expertné vyjednávania. Stála pri zrode balíka Fit for 55 a posledné mesiace svojho života sa intenzívne venovala príprave historicky prvého zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska.

V oblasti ochrany ovzdušia sa zaslúžila o ratifikáciu viacerých medzinárodných protokolov pod Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní prechádzajúcom hranicami štátov. V posledných rokoch viedla projekt LIFE IP –Zlepšenie kvality ovzdušia.

Strácame výbornú, nezastupiteľnú kolegyňu. Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a najbližším.

Posledná rozlúčka s Gabrielou Fischerovou sa uskutoční 16. augusta 2022.

Autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *